fie.nipa,

"Name" in Faŋ

Mbolo Fili.
Mbolo Fili.

Mbeba meso Fili.
Mbeba meso Fili.

Padon Fili.
Padon Fili.

Akiba Fili.
Akiba Fili.

Eyola? Fili!
Eyola? Fili!

Faŋ Dictionary

eyola
mbolo
mbeba meso
ye
padon
akiba
<< Previous | Next >>